Povratak na stranu Kafana Štikla i burence u Komitetu